Om oss

 Foreningen Gamle Nonstind ble opprettet med formål om å eie båten ”Gamle Nonstind” – som var et av fiskeværet Ballstad`s eldste fiskefartøy. Fartøyet ble bygget i 1950 i Mosjøen for Magnor Jakobsen. Nevøen Knut Trondsen overtok fartøyet i 1975. Fartøyet ble deretter fra 1983 drevet av hans bror Dagfinn Trondsen og sønnene Kjetil og Dag Trondsen, til og med vinteren 2008. Fartøyet skulle benyttes til å formidle kunnskap om kystkultur, fiske og tradisjonell linedrift.

Denne båten gikk tragisk nok med i en brann i 2010 og søket etter en annen båt som kunne erstatte «Gamle Nonstind» startet.

Historien til Ballstadgutt, en 53 fots krysser, startet i 1978.

Den ble bygd på Bremsnes Båtbyggeri i Kristiansund og bragt til Ballstad av de første eierne , Odd Bolle og sønnen Asbjørn. Ballstadgutt var i drift på Ballstad frem til 2005/2006. Båten ble så solgt til møre.

 

Gleden var stor i Foreningen Gamle Nonstind da de oppdaget at båten lå ute for salg og veien var kort for å få Ballstadgutt hjem igjen. Formålet med båten er den samme og båten opereres av i alt 4 skippere som alle er pensjonerte fiskere.

Dagfinn

Sverre

Knut

Leif Tore